کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Smith, Peter
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ج‍وم‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ -داده‌پ‍ردازی‌
Logic, Symbolic and mathematical
School discipline- Great Britain
Play- Psychological aspects
Latin America- History- 1830 -
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
Smith, Peter K.
Smith, Peter
Skidmore, Thomas E.
دوف‍ت‌ اس‍م‍ی‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ارک‍ر، روی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
Cambridge University Press
Wiley-Blackwell
Routledge
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علوم پایه در پزشکی هسته ای
پارکر، روی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۷۵۷‬,‭‌پ۱۵۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
School bullying: Insights and perspectives
London Routledge   ، 1994
شماره راهنما: ‭371‬,‭.58‬,‭S372‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ستاره شناسی با کامپیوترهای شخصی
دوفت اسمیت ، پیتر ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۲۲‬,‭۰۷۶‬,‭د۷۷۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modern Latin America
Skidmore, Thomas E. ؛  New York Oxford University Press   ، 1984
شماره راهنما: ‭980‬,‭.03‬,‭S628M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Children and play
Smith, Peter K. ؛  Malden Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭155‬,‭.418‬,‭S642C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Geodel's Theorems
Smith, Peter ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭511‬,‭.3‬,‭S642I‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک