کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Thousand Oaks
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social sciences- Statistical methods
Sociology
SPSS for windows
Student teaching- United States
Research- Methodology
Schedules, School- United States- Handbooks, manuals, etc
Effective teaching
Developmental psychology- Encyclopedias
Action research in education
Multivariate analysis
Educational tests and measurements
School management and organization- United States
Family, Research- Methodology
Social sciences- Research- Methodology
Interviewing- Handbooks, manuals, etc
High school teachers- United States- Case studies
Language acquisition
Qualitative research
Conduct disorders in children
 
پدیدآور:
Mcmillan, James H.
Shore, Cecilia M.
Spicer, John
Mertler, Craig A.
Fink, Arlene
Gill, Vickie
Boslaugh, Sarah
Creswell, John W.
Willis, Gordon B.
Wallace, Richard C.
Ricken, Robert
Stone, Randi
Davidson, E. Jane
Kazdin, Alan E.
Meyers, Lawrence S.
 
ناشر:
Crowin press
SAGE
Corwin Press
Corwin press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
From vision to practice: The art of educational leadership
Wallace, Richard C. ؛  Thousand oaks Corwin press   ، 1996
شماره راهنما: ‭371‬,‭.200973‬,‭W193F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Making the difference for teachers: The field experience in actual practice
Thousand oaks Crowin press   ، 1995
شماره راهنما: ‭370‬,‭.7330973‬,‭M235‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Conduct disorders in childhood and adolescence
Kazdin, Alan E. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭618‬,‭.9289‬,‭K23C‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Intermediate guide to SPSS programming: Using syntax for data management
Boslaugh, Sarah ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.2855‬,‭B743I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Making sense of multivariate data analysis
Spicer, John ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.727‬,‭S854M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Individual differences in language development
Shore, Cecilia M. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭401‬,‭.9‬,‭S559I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of human development
Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭155‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Essential assessment concepts for teachers and administrators
Mcmillan, James H. ؛  Thousand Oaks Corwin Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭371‬,‭.26‬,‭M478E‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Best practices for high school classrooms: What award-winning secondary teachers do
Stone, Randi ؛  Thousand Oaks Corwin Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭373‬,‭.1102‬,‭S879B‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Eleven commandments of good teaching: Creating classrooms where teachers can teach and students can learn
Gill, Vickie ؛  Thousand Oaks Corwin Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭371‬,‭.102‬,‭G475E‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Elementary school principal's calendar: a month-by-month planner for the school year
Ricken, Robert ؛  Thousand Oaks Corwin Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭372‬,‭.12012‬,‭R539E‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of interview research : Context
Thousand Oaks SAGE   ، 2002
شماره راهنما: ‭158‬,‭.39‬,‭H236‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
How to conduct surveys: A step-by-step guide
Fink, Arlene ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭F499H‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Applied multivariate research: Design and interpretation
Meyers, Lawrence S. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.727‬,‭M613A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design
Willis, Gordon B. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.72‬,‭W734C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Designing and conducting mixed methods research
Creswell, John W. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭300‬,‭.72‬,‭C923D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Action research: Teachers as researchers in the classroom
Mertler, Craig A. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭M575A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Evaluation methodology basics: The nuts and bolts of sound evaluation
Davidson, E. Jane ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭001‬,‭.42‬,‭D252E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
<21st = twenty first> sociology: A reference handbook
Thousand Oaks SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭301‬,‭T971‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Sourcebook of family theory & research
Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭306‬,‭.85072‬,‭S724‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3