کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : United States- History- Encyclopedias
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Muslims- United States- History- Encyclopedias
Educational law and legislation- United States- Encyclopedias
United States- History- Encyclopedias
 
پدیدآور:
 
ناشر:
SAGE
Facts On File
Princeton University Press
Facts on File
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of American history
New York Facts On File   ، 2010
شماره راهنما: ‭973‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Princeton encyclopedia of American political history
Princeton Princeton University Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭973‬,‭.03‬,‭P957‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of education law
Thousand Oaks SAGE   ، 2008
شماره راهنما: ‭344‬,‭.730703‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of muslim-American history
New York Facts on File   ، 2010
شماره راهنما: ‭297‬,‭.9167303‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک