کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Wiley eastern
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Botany, economic
Personality
Accounting- Study and teaching
 
پدیدآور:
Ghosh, P.K.
Hall, Calvin S.
Murty, A.V.S.S.Samba
 
ناشر:
Wiley eastern limited
Wiley Eastern
Wiley eastern
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Studies in accounting theory
Ghosh, P.K. ؛  New Delhi Wiley eastern   ، 1990
شماره راهنما: ‭657‬,‭.044‬,‭G427S‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Theories of personality
Hall, Calvin S. ؛  New delhi Wiley eastern limited   ، 1989
شماره راهنما: ‭155‬,‭.2‬,‭H174T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of economic botany
Murty, A.V.S.S.Samba ؛  New Delhi Wiley Eastern   ، 1989
شماره راهنما: ‭581‬,‭.603‬,‭M984T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک