مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 5110)  مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 4861)
 مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 4750)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 4491)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 4332)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 4261)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2392)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2195)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1809)
 
تعداد کل بازدیدها:  34201