مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 8488)  مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 8443)
 مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 8277)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 7881)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 7743)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 7530)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2800)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2566)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 2184)
 
تعداد کل بازدیدها:  55912