مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 7883)  مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 7848)
 مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 7693)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 7300)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 7178)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 6942)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2739)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2502)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 2128)
 
تعداد کل بازدیدها:  52213