مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 6392)  مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 6168)
 مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 6008)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 5797)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 5652)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 5380)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2519)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2324)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1932)
 
تعداد کل بازدیدها:  42172