مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 6405)  مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 6184)
 مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 6021)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 5809)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 5666)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 5394)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2521)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2326)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1934)
 
تعداد کل بازدیدها:  42260