مرور بر اساس نوع مدرک

 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 3656)  مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 3431)
 مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 3286)  مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 3105)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 2957)  مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 2816)
 کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 2355)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2165)
 مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1775)
 
تعداد کل بازدیدها:  25546