مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍پ‍اک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ م‍ک‌ ل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ن‍وزاد -ب‍ه‍داش‍ت‌
ن‍وزاد -م‍راق‍ب‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍پ‍اک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ م‍ک‌ ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
دارو و درم‍ان‌
زوار
س‍ل‍س‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و تربیت کودک
اسپاک ، بنجامین مک لین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۱‌تو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه ، تربیت و نگهداری کودک
اسپاک ، بنجامین مک لین ؛  تهران دارو و درمان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد شیرخوار، کودک ، زندگی کودک به روایت تصویر
اسپاک ، بنجامین مک لین ؛  تهران سلسله   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرورش فرزند در عصر دشوار ما
اسپاک ، بنجامین مک لین ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک