مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اه‍ور، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ .دی‍وان‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اه‍ور، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ش‍ب‍اوی‍ز
زوار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلک خیال انگیز، یا فرهنگ جامع دیوان حافظ، شامل :معانی و شرح یکهزار و ششصد حرف ، واژه ، ترکیب ، تعبیر اصطلاحات عرفانی و اسمهای خاص و بعض ابیات دشوار
اهور، پرویز ؛  [تهران ] زوار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حافظ :آیینه دار تاریخ
اهور، پرویز ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک