مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ران‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
س‍اوون‍ارولا، ج‍ی‍رولام‍و،۱۴۹۸-۱۴۵۲ م‌
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
ای‍ران‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شهرخدا
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران ایران مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۴۵‬,‭۰۵‬,‭‌س۲۵۵،/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و مسئولیت روشنفکران
پوپر، کارل ریموند ؛  تهران ایران مهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳‬,‭‌پ۵۶۷آز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک