مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی ( دارای بیش از ۳۰ هزار واژه ، اصطلاح ، ترکیب ، عبارت و ضرب المثل با معادل فارسی )
فرامرزی ، محمدتقی ؛  تتهران نشر دانشپایه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۳۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گنگ خوابیده
مخملباف ، محسن ؛  تتهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌م۳۸۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک