مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍خ‍ت‍ه‌ خ‍رده‌ چ‍وب‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍خ‍ت‍ه‌ خ‍رده‌ چ‍وب‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍ارس‍وم‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تخته را بهتر بشناسیم
زعیم ، کورش ؛  تهران نشر یارسوماش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۷۶۷۴۸‬,‭ز۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک