مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ردم‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ف‍رج‍ی‌، ذب‍ی‍ح‍ی‍ان‌
اوس‍ط اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
خ‍ردم‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
فرجی ، ذبیحیان ؛  تهران خردمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۶‬,‭۳۱۵۳۴‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
وثوقی ، منصور ؛  تهران خردمند   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭و۴۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ عربی به زبان فارسی
اوسط ابراهیمی ، علی ؛  تهران خردمند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک