مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ای‍م‍ن‌، لاری‌
م‍ارت‍ی‍ن‍ه‌، آن‍دره‌
 
ناشر:
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام آوایی زبان :نظریه و تحلیل
هایمن ، لاری ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۱۴‬,‭‌ه۴۱۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تراز دگرگونیهای آوایی
مارتینه ، آندره ؛  تهران شهر کتاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۴۱۵‬,‭‌م۱۲۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک