مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دن‍ی‌، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ان‍گ‍ی‍زش‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
دن‍ی‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ف‍راروان‌
س‍خ‍ن‍وران‌
آزادم‍ه‍ر
ب‍ه‌ ت‍دب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سخنران خوبی باشید :فنون آزمایش شده ...
دنی ، ریچارد ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵۱‬,‭د۷۲۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برای موفق شدن با انگیزه باشید
دنی ، ریچارد ؛  تهران به تدبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۸‬,‭د۷۲۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شوق پیروزی :به دیگران انگیزه بدهید تا در زندگی موفق شوید
دنی ، ریچارد ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۴‬,‭د۷۲۴‌ش‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر ایجاد انگیزه :روش های ایجاد انگیزه برای رسیدن به موفقیت ، چگونه در خود و دیگران می توانید انگیزه ایجاد کنید
دنی ، ریچارد ؛  تهران آزادمهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭د۷۲۴‌ه‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک