مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍خ‍ت‍ارب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍ی‍د، ۱ - ۶۷ ق‌
زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۲۲-۷۹ ق‌
 
پدیدآور:
رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌
 
ناشر:
اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت و قیام زید بن علی
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  [ قم ] علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴۲‬,‭ز۸۴/‌سر‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت قیام مختارابن ابی عبید ثقفی
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  قم حوزه علمیه قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۷۶/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت و قیام زید بن علی ( ع )
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  قم اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴۲‬,‭ز۸۴/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک