مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ری‍اح‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ری‍اح‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
ف‍راروان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی پنهان ردپای سرنوشت
ریاحی ، کامران ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭ر۹۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک