مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ارت‍ی‍ه‌، ژان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ج‍ال‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ارت‍ی‍ه‌، ژان‌
 
ناشر:
ف‍راروان‌
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌ آزم‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان خجالت در سه هفته
شارتیه ، ژان ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۳،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲۳۲‬,‭‌ش۱۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمروئی و راههای درمان آن
شارتیه ، ژان ؛  تهران هوشیار رزم آزما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲۳۲‬,‭‌ش۱۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک