مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد
 
پدیدآور:
ف‍ت‍وح‍ی‌ ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌
وام‍ق‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره میکده
وامق ، محمدعلی ،۱۲۶۲-۱۲۰۰ ق ؛  [تهران ] ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭و۲۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای یزد
فتوحی یزدی ، عباس ؛  تهران کتابفروشی تاریخ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۲۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک