مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌
غ‍زوات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
روزب‍ه‌
ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی درباره مارکسیسم
فارسی ، جلال الدین ؛  تهران روزبه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴‬,‭‌ف۱۳۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر و جهاد
فارسی ، جلال الدین ؛  تهران انجام کتاب   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳۷‬,‭‌ف۱۳۳‌پ‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک