مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر عربی -فارسی
قیم ، عبدالنبی ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ق۹۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر میانه عربی -فارسی
قیم ، عبدالنبی ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ق۹۷۹‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک