مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍رم‍ان‍ت‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ی‍ورووی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ل‍رم‍ان‍ت‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ی‍ورووی‍چ‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قهرمان دوران
لرمانتوف ، میخائیل یوروویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ل۴۳۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک