مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍وک‍اس‌، ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ل‍وک‍اس‌، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن از کهن ترین روزگار تا سده ما
لوکاس ، هنری ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ل۷۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات ( تصمیم گیری استراتژیک برای مدیران )
لوکاس ، هنری ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌ل۷۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک