مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم
مقدسی ، محمدبن احمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌م۷۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک