مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر خ‍رم‌; م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ود، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍رم‌; م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام یا مارکسیسم :به ضمیمه افسانه اسلام چپ
محمود، مصطفی ؛  قم نشر خرم ; مرکز بررسیهای اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۳۵‬,‭‌م۳۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک