مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ل‌ م‍ی‍ت‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵
 
پدیدآور:
چ‍رچ‍ی‍ل‌، وی‍ن‍س‍ت‍ون‌ ل‍ئ‍ون‍ارد اس‍پ‍ن‍س‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌ م‍ی‍ت‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات جنگ جهانی دوم
چرچیل ، وینستون لئونارد اسپنسر ؛  تهران نیل میترا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌چ۳۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک