مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍س‍ی‌، ع‍ف‍ی‍ف‌
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دار ال‍رائ‍د ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه تاریخ الفن و العماره :الفن فی اوروبا من عصر النهضه حتی الیوم
بهنسی ، عفیف ؛  لبنان دار الرائد اللبنانیه   ، ۱۴۰۲=۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۳‬,‭‌ب۸۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنر
پاکباز، روئین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۰۳‬,‭‌پ۲۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک