مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌( ه‍ن‍ر)
 
پدیدآور:
اش‍رف‍ی‌، م‍ق‍دم‌ م‍خ‍ت‍اروف‍ن‍ا
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
 
ناشر:
رز
ن‍گ‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
همگامی نقاشی با ادبیات در ایران ( از سده ششم یا یازدهم هجری قمری )
اشرفی ، مقدم مختاروفنا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۵۵۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنر
پاکباز، روئین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۰۳‬,‭‌پ۲۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی هنری و اجتماعی امپرسیونیسم
پاکباز، روئین ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۰۶‬,‭‌پ۲۱۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک