مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍رون‌ ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍رون‌ ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی :آزمایش بالینی و فرایند تشخیص
پرون بورلی ، میکله ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۹‬,‭‌پ۳۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک