مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ن‍اه‍ی‌ م‍اک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ن‍اه‍ی‌ م‍اک‍وی‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ن‍اه‍ی‌ م‍اک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌- اخ‍ت‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حماسه ستارخان
پناهی ماکوئی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌پ۵۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ستارخان
پناهی ماکویی ، عباس ؛  تهران نگاه - اختر   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک