مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍ن‍چ‍ر، چ‍پ‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ن‍چ‍ر، چ‍پ‍م‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ب‍اوی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشه ی من خیانت است
پینچر، چپمن ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۴۱‬,‭‌پ۹۸۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک