مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍رخ‌، م‍ه‍ری‌
ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ف‍راروان‌
چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درمانی
تبریزی ، مصطفی ،۱۳۲۴ - ، مترجم ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۱۶‬,‭‌ت۳۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داستانها، ابزاری برای کاهش مشکلات روانشناختی کودکان ( اعتماد به نفس ، اندوه ، پرخاشگری و ترس )
پریرخ ، مهری ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۶۲‬,‭‌پ۴۲۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، نظریه ها و کاربرد کتابدرمانی
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۱۶‬,‭ر۹۲۱‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک