مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ن‍ائ‍ی‍ن‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ی‍زد
 
پدیدآور:
ف‍ت‍وح‍ی‌ ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ق‍ائ‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ج‍لال‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای یزد
فتوحی یزدی ، عباس ؛  تهران کتابفروشی تاریخ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۲۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره سخنوران نائین
بقائی نائینی ، جلال ؛  تهران کتابفروشی تاریخ   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ب۵۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک