مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍رات‍ش‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌، اغ‍ن‍اطی‍وس‌ ی‍ول‍ی‍ان‍وق‍ت‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ک‍رات‍ش‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌، اغ‍ن‍اطی‍وس‌ ی‍ول‍ی‍ان‍وق‍ت‍ش‌
 
ناشر:
زوار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لیلی و مجنون
کراتشکوفسکی ، اغناطیوس یولیانوقتش ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌ل/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک