مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍س‍ت‍ن‍ر، اری‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ک‍س‍ت‍ن‍ر، اری‍ش‌
 
ناشر:
م‍ع‍ل‍م‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خواهران غریب
کستنر، اریش ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۵۴۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلفلی و آنتون
کستنر، اریش ؛  تهران معلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۵۴۴‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلاس پرنده برای گروههای سنی ( د )و( ه )
کستنر، اریش ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۵۴۴‌ک‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک