مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍م‍پ‌ب‍ل‌، ف‍رن‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍پ‌ب‍ل‌، ف‍رن‍ک‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمپ بل ، فرنک ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌ک۷۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک