مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍وت‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، ریمون ؛  تهران فرهنگ معاصر توتیا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۹۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک