مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍راه‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -ام‍ارات‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍س‍اق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امراء و غراه
ابراهیم ، عبدالعزیز عبدالغنی ؛  دارالساقی   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صراع الامراء :علاقه نجد بالقوی السیاسیه فی الخلیج العربی ۱۸۷۰-۱۸۰۰
ابراهیم ، عبدالعزیز عبدالغنی ؛  دارالساقی   ، ۱۴۰۸ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک