مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ خ‍ال‍وی‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۳۷۰ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -اع‍راب‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ خ‍ال‍وی‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۳۷۰ق‌
اب‍ن‌ خ‍ال‍وی‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
> ...<اعراب ثلاثین سوره من القران الکریم
ابن خالویه ، حسین بن احمد،- ۳۷۰ق ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الحجه =حجه >فی القراءات السبع
ابن خالویه ، حسین بن احمد ؛  بیروت موسسه الرساله   ، ۱۴۲۱ق =۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک