مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اح‍م‍دی‌ پ‍ور، طاه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، طاه‍ره‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دستوری زبان انگلیسی
احمدی پور، طاهره ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک