مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ی‍اغ‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ع‍ی‍د، ی‍م‍ن‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ن‍ه‍ار ل‍ل‍ن‍ش‍ر
دارال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍م‍ص‍ر
دار الاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >اللبنانی الحی
لبنان دارالنهار للنشر   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۳۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >الادبی الحدیث فی لبنان
یاغی ، هاشم ؛  قاهره دارالمعارف بمصر   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ی۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الکتابه = کتابه :>تحول فی التحول
عید، یمنی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ع۹۸۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک