مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍طرلاب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۹۷- ۶۷۲ ق‌ -.ب‍ی‍س‍ت‌ ب‍اب‌ در م‍ع‍رف‍ت‌ اس‍طرلاب‌ -ش‍رح‌
اس‍طرلاب‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ب‍ئ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هدایت طلاب به دانش اسطرلاب " :آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن "
نبئی ، ابوالفضل ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۲۲‬,‭۴‬,‭‌ن۲۸۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب ( شرح بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی )
بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌ن۴۶۸‌ب،/‌ش‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک