مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍م‍وس‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ح‍ی‌، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍ی‍ال‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دراسات و مطالعات فلسطینیه ۱۹۷۴- ۱۹۷۷
کیالی ، عبدالوهاب ؛  بیروت الموسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵۴‬,‭‌ک۹۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دراسات ضد الواقعیه فی الادب العربی
صبحی ، محی الدین ؛  بیروت الموسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ص۳۸۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک