مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
ک‍ی‍ان‍وری‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌،۱۲۹۴ - - خ‍اطرات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
پ‍ی‍ام‌ ام‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( :نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری )
امیرخسروی ، بابک ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان :مهاجران حزب کمونیست ایران -فرقه دموکرات آذربایجان -حزب توده ایران -سازمان فدائیان اکثریت
امیرخسروی ، بابک ؛  تهران پیام امروز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۰۴۹۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۲۳‌م‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک