مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍رک‍ات‌، ج‍م‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رک‍ات‌، ج‍م‍ال‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات سیاسی انگلیسی ، عربی ، فارسی
برکات ، جمال ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی رجاء   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ب۴۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک