مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍زی‍ع‌، ش‍وق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ب‍زی‍ع‌، ش‍وق‍ی‌
 
ناشر:
دار الاداب‌
دارالاداب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عناوین سریعه لوطن مقتول
بزیع ، شوقی ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورده الندم
بزیع ، شوقی ؛  بیروت دارالاداب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه
بزیع ، شوقی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۶ق =۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵‌ف‍لا‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سراب المثنی
بزیع ، شوقی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۴۲۴ق =۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اغنیات حب علی نهر اللیطانی
بزیع ، شوقی ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک