مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۲ ق‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
س‍ج‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ت‍ران‍ه‌
ب‍رگ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ال‍ه‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده رباعیات بیدل دهلوی
بیدل دهلوی ، عبدالقادر بن عبدالخالق ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ب۹۳۱ر/‌بآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بیدل
بیدل دهلوی ، عبدالقادر بن عبدالخالق ؛  تهران الهام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ب۹۳۱/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی ( نظم ۵ بخش ۵)
سجادی ، علی محمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌س۳۶۷‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی محیط اعظم
بیدل دهلوی ، عبدالقادر بن عبدالخالق ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ب۹۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آرزو :گزیده غزلیات و تک بیتهای مولانا عبدالقادر بیدل
بیدل دهلوی ، عبدالقادر بن عبدالخالق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ب۹۳۱د/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک