مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ - ش‍ع‍ر -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
 
ناشر:
س‍م‍اء ق‍ل‍م‌
آوای‌ ک‍لار
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و: ن‍ش‍ر م‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سهرابی دیگر :نگاهی تازه به شعرهای سهراب سپهری
ترابی ، ضیاء الدین ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیمایی دیگر
نیمایوشیج ؛  تهران نشر دنیای نو: نشر مینا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹۸۶/‌س‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زردشت و گاهشماری ایرانی
ترابی ، ضیاء الدین ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ت۴۲۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در بی کرانه ی آبی ( مجموعه شعر :)از شعرهای ۵۰ تا۷۰
ترابی ، ضیاء الدین ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ت۴۲۷در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شکوه شقایق :نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدس
ترابی ، ضیاء الدین ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌ت۴۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک