مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ان‍رژی‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍اپ‍ذی‍ر -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
زم‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار ۱۶ و ۱۷ اسفند۱۳۸۲
همایش توسعه پایدار، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار( ۱۳۸۲ :سیستان و بلوچستان ) ؛  سیستان و بلوچستان دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سمینار توسعه انرژی های تجدیدپذیر ضرورت حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار
زمانی نیا، امیرحسین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات راهبردی ، گروه پژوهشی بین المللی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۳‬,‭۰۹۵۵،/۷۹۴‬,‭ز۵۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک