مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍ی‍ل‍ی‌، س‍ج‍ی‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ی‍ل‍ی‌، س‍ج‍ی‍ع‌ ج‍م‍ی‍ل‌
ج‍ب‍ی‍ل‍ی‌، س‍ج‍ی‍ع‌
 
ناشر:
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الفنون = فنون >الادبیه فی العصر الاموی
جبیلی ، سجیع ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ج۳۱۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<البیت =بیت >السفیانی فی الشعر الاموی
جبیلی ، سجیع جمیل ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۹ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌خ ۳۱۳ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک