مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍اف‍ظه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ح‍اف‍ظه‌
روان‍ک‍اوی‌
ح‍اف‍ظه‌ -ت‍ق‍وی‍ت‌
خ‍واب‌
ح‍اف‍ظه‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
ه‍ی‍گ‍ب‍ی‌، ک‍ن‍ت‌ ال‌
لاول‌، ب‍رن‍اد
ف‍ی‍ل‍و، ژان‌ ث‌.
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌
م‍ورس‍ل‌، آل‍ب‍رت‌
م‍ی‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، ج‍ون‌
وی‍ن‍ل‍ن‍د، ج‍ی‍م‍ز دی‍وی‍س‌
غ‍ال‍ب‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ت‍رودو، ک‍وی‍ن‌
ل‍وری‍ن‌، ه‍اری‌
ای‍چ‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ل‌، راب‍رت‌
ل‍وری‍ن‌ ، ه‍اری‌
ت‍وک‍ه‌، روب‍رت‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
رز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ی‍س‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
س‍پ‍ن‍ج‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
راس‍ت‍ان‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍در
م‍رواری‍د
ق‍ق‍ن‍وس‌
دب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شگفتی های مغز آدمی
بوزان ، تونی ؛  [ تهران ] کتاب برای همه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ب۷۶۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
همه چیز درباره حافظه شما( شناخت و تقویت آن )
هیگبی ، کنت ال ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات و انتشارات پدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۴‬,‭‌ه۹۵۷‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ذهن روان - زبان شناسی
ایچسون ، جین ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانش و شبه دانش :دانستنیهائی درباره خواب ، هیپنوتیزم ، تله پاتی ، حافظه ، معرفت شهودی ، زبان جانوران و...
تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۴‬,‭د۲۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حافظه و یادگیری :روشهای نوین در آموزش بزرگسالان
لاول ، برناد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ل۳۱۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حافظه در روانشناسی
لورین ، هاری ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ل۷۴۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحول حافظه در کودکان
کیل ، رابرت ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۲‬,‭‌ک۹۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حافظه کامل چگونه خودرا نیرومند کنیم ؟
مینینگر، جون ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۲‬,‭‌م۹۹۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه حافظه برتر داشته باشیم
توکه ، روبرت ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌ت۸۶۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۵۷= پنجاه و هفت >درس برای تقویت حافظه
قریب ، عبدالکریم ؛  تهران توسعه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌ق۶۱۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راز تقویت حافظه
لورین ، هاری ؛  [تهران ] دبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌ل۷۴۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تقویت حافظه ، مهار اضظراب
مورسل ، آلبرت ؛  تهران سپنج   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌م۸۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چگونه حافظه ی خودرا تقویت کنیم
وینلند، جیمز دیویس ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭و۹۸۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهترین نحوه استفاده از فکر
بوزان ، تونی ؛  تهران انیس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ب۷۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تکنیکهای تقویت حافظه
ترودو، کوین ؛  تهران راستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌ت۵۳۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ذهن یک یادسپار( کتابی کوچک در باره حافظه ای بزرگ )
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۲۰۷۲۲‬,‭‌ل۷۳۸ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیبرنتیک و حافظه
جلالی نائینی ، غلامرضا، مترجم ؛  نهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ج۵۴۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الذاکره =ذاکره >
غالب ، مصطفی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌غ۱۵ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حافظه
فیلو، ژان ث . ؛  [تهران ] موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ف۹۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
فروید، زیگموند ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۹۵۲‬,‭‌ف ۶۲۸ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2